Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Usuwanie konta w Ósemka.pl

Co się wiąże z usunięciem mojego konta w serwisie Ósemka.pl?

  • Twój profil i informacje z nim związane znikną z naszej bazy danych, a przypisany do Twojego konta adres e-mail zostanie zablokowany
  • Twoje konto zostaje usunięte natychmiastowo, nie ma możliwości jego przywrócenia
  • po usunięciu konta nie ma możliwości stworzenia nowego profilu na adres e-mail na jaki rejestrowane było konto
  • inni użytkownicy nie będą mieli już możliwości odnalezienia Twojego konta w naszym serwisie
  • nie będziesz już mógł w pełni korzystać z usług oferowanych przez nasze serwisy, wiele z nich jest dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników
  • jeżeli po usunięciu konta chciałbyś powrócić do naszego serwisu, będziesz musiał od początku przejść przez proces rejestracyjny

Jeżeli chcesz usunąć konto w Ósemka.pl:

  • wpisz adres e-mail podany przy zakładaniu swojego konta
  • kliknij w przycisk "USUŃ"
  • potwierdź usunięcie konta

Usuń konto